Καράτε

Το καράτε είναι μια πολεμική τέχνη που έχει πολλά να προσφέρει στα παιδιά τόσο στο πνεύμα όσο και στο σώμα. Βελτιώνει τα αντανακλαστικά και βοηθά στον συντονισμό των άκρων του σώματος.

Περιέχει αρκετές καρδιαγγειακές ασκήσεις που κρατάνε τον οργανισμό σε φόρμα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας συνολικά ισορροπημένης φυσικής κατάστασης.

Όσον αφορά στο πνεύμα, βοηθά στη συγκέντρωση και μειώνει δραστικά το στρες. Μέσα από το καράτε τα παιδιά αποκτούν αξίες, όπως αυτή της αυτοεκτίμησης, της αυτοπειθαρχίας και του σεβασμού, μαθαίνοντάς τους παράλληλα τρόπους αυτοάμυνας σε περίπτωση κάποιου κινδύνου. 

 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ